instagram
 
facebook
 
 
 Klubbexperten

Integritetspolicy


Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Klubbexperten hanterar och lagrar dina personuppgifter med fokus på att skydda din personliga integritet.

Genom att registrera ett konto eller beställa varor eller tjänster från Klubbexperten så samtycker du till vår hantering och lagring av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Vi har rätt att identifiera, radera eller komplettera personuppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga.

Klubbexperten har rätt att när som helst ändra i Integritetspolicyn, och ansvarar för att sådan ändring sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Eventuella förändringar i Integritetspolicyn kommer att publiceras på denna sida.

 

Personuppgiftsansvarig

Klubbexperten org. nr 556874-4857, Nettovägen 1, 175 41 Järfälla är personuppgiftsansvarig för 
behandling av dina personuppgifter anslutning till köp, reklamationer, serviceärenden 
och övrig kontakt med Klubbexperten.

 

Syfte för insamling av personuppgifter

Klubbexperten behandlar och sparar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som till exempel genomförande av köp och leverans.
 • Följa gällande lagstiftningar som till exempel bokföringslagar.
 • Hantera reklamationer och tryckordrar.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice som att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Uppfylla våra skyldigheter enligt skrivna avtal.
 • Erbjuda de personer som begärt, få relevant information och erbjudanden i forma av digitala nyhetsbrev, sociala medier samt via post avseende Klubbexperten utvalda produkter och tjänster.
 • Hantering av betalningsmetoder.
 • Förbättra vår kundservice i utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
 • Underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

 

 

Klubbexperten behandlar personuppgifter om dig. 

 • Vid registrering av som kund hos Klubbexperten.
 • När du som genomför ett köp av någon av våra produkter.
 • Om du kontaktar oss i ett reklamationsärende.
 • När du kontaktar oss för någon av våra trycktjänster.
 • Under tiden du är Kontoinnehavare hos oss, för till exempel inköpshistorik, hur du interagerar med vår webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail,  eller gå vidare och klicka på en länk.

 

 

Vilka personuppgifter registreras och hanteras vid köp av vara eller registrering som kund.

 • Fullständiga för- efternamn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • e-post
 • Betalningsuppgifter

 

Hur länge sparas dina personuppgifter.

Kundregister:
Så länge du har ett konto eller genomfört ett köp så sparar vi dina uppgifter för att vi ska kunna hantera och bemöta dig som kund på ett funktionellt och smidigt sätt samt att möta de lagkrav som myndigheterna ställer.


Nyhetsbrev:
Uppgifter för utskick av nyhetsbrev sparas tills du som prenumerant avregistrerat dig på avregistreringslänken i nyhetsbrevet.

E-post:
Klubbexperten strävar efter att endast använda e-post för att kommunicera, och inte för att spara uppgifter. Efter att vi läst e-post med personuppgifter överför vi (vid behov) Uppgifterna till mer säkra digitala system och sedan raderar e-postmeddelandet.

Tryckordrar och reklamationer: 
Ett år sparas tryckordrar och reklamationsärenden innan de raderas. 

 

Personuppgifter och 3:e part.

Klubbexperten kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part för att fullfölja sina förpliktelser mot dig som kund.

Detta kan ske till:

 • Speditörer för frakt av beställda varor vilket innebär att de behöver vissa uppgifter om dig som kund.
 • Leverantörer av kort- och betalningstjänster.
 • Kredit upplysningsföretag när du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst.
 • När det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter.
 • För att bevaka Klubbexperten rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga bedrägerier och andra säkerhetsbrister.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter

Klubbexperten har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst.

Klubbexperten tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder finns väl dokumenterade i företagets integritetspolicy, där även åtgärdsplanen för personuppgiftsincidenter och instruktioner för att tillvarata enskilda individers rättigheter finns.

Alla personuppgifter för kunder och kontoinnehavare hanteras i en datormiljö som är anpassad för att säkerhetsställa dina uppgifters säkerhet.

Klubbexperten har register och vid behov upprättade *personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga externa parter.

*Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, exempelvis en tjänsteleverantör eller webbhotell.

 

Dina rättigheter

Klubbexperten ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och kommer på din begäran.

 

 • Rätta, identifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga.
 • En gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.
 • Att få information om vart dina personuppgifter har hämtats ifrån om uppgifterna inte har uppgetts från dig, samt inom vilken tidsperiod uppgifterna kommer att lagras.
 • Så snabbt som möjligt korrigera eventuellt felaktiga eller ofullständiga uppgifter som vi har lagrat om dig.
 • Begränsa vår hantering av personuppgifter, vilket innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.
 • Radera dina personuppgifter, vilket innebär att dina personuppgifter helt tas bort i våra register om de inte för Klubbexperten längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan även finnas *lagkrav vilket gör att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter.

*exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. 

 

Hur raderar eller begär jag ett person registerutdrag 

Begäran om radering eller personuppgifts utdrag kan endast begäras av person som personuppgifterna berör och skall där av ansökas skriftligt via brev av Klubbexperten godkänt formulär.

För att få tillgång till formuläret för ansökan e-postar du till info@klubbexperten.com och beskriver ditt ärende.

Därefter besvarar Klubbexperten din e-post och bifogar formuläret för ditt ärende.

Detta dokument skall fyllas i och undertecknas av den sökande, därefter skickas som brev till:

Klubbexperten
Att: Personuppgiftsansvarig
Nettovägen 1
175 41 Järfälla

Klubbexperten skickar sen en bekräftelse på raderaring eller personuppgiftsutdrag till den sökandes senaste folkbokföringsadress.

Observera att Klubbexperten inte kommer behandla begäran om registerutdrag via telefon, e-post eller vid ej korrekt ifyllt formulär.

 

Dina Skyldigheter

Du som kund och kontoinnehavare ansvarar för att ingen annan än behörig person kan använda kontots inloggningsuppgifter.

 • Användarnamn och lösenord får inte avslöjas för någon obehörig och ska förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen.
 • Som kontoinnehavare ska du omgående anmäla till Klubbexperten om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till kontots lösenord.
 • Du som kontoansvarig ansvarar för alla köp som görs med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.
 • Om Klubbexperten upptäcker att du som kund missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter, eller misstänker att obehöriga har fått tillgång till användarkontot har Klubbexperten rätt att stänga ner det.

 

Kontakt

Kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller hanteringen av dina personuppgifter

e-post: info@klubbexperten.com