instagram
 
facebook
 
 
 Klubbexperten

Reklamation av klubba

Reklamation Innebandyklubbor 

Reklamations ärenden hanteras i enlighet med konsumentköplagen.


Reklamation gäller ej förslitningsskador, eller skador som uppkommit på grund av yttre åverkan i eller utanför innebandyspel.

Klubbexpertens innebandyklubbor som säljs i butik uppfyller de normer och krav som är satta av innebandyförbundet angående utrustning.

Om dessa normer överskrids genom att materialet utsätts för högre påfrestningar ger och skall materialet ge vika med hänsyn till säkerhetsaspekten.

Med tanke på detta skall prisnivån på dessa klubbor inte relatera till materialets livslängd utan spelupplevelsen de ger!

För innebandyklubbor gäller maximalt utnyttjande av produkten från första stund. Spelets natur gör dessutom att de flesta klubbor (oavsett märke, modell och pris), förr eller senare slås eller bryts sönder.

 

Följande gäller vid reklamation: 

- Reklamationer godkännes endast vid fabrikationsfel

- Pga spelets karaktär kan det uppstå brott och sprickbildningar i produkten.

- När detta inträffar är det tyvärr inget fel på produkten och således ingen orsak till att reklamera och  
  återsända produkten.

- Vid godkänd reklamation av leverantören erhålles en ny produkt av samma fabrikat.

- Vid ej godkänd reklamation returneras varan till kund om så önskas.

- Alla reklamationsärenden kräver oftast hanteringstid men vi hanterar ditt ärende så snabbt vi kan.

 

Vi hoppas du blir nöjd med din nya innebandyklubba och att den påverkar ditt spel på ett positivt sätt.